Kontakti

Sjedište

 • Kolodvorska 1, 31500 Našice
  tel. (031) 618 190
  fax. (031) 618 282
  e-mail: info@papuk.hr

Uprava

 • Direktor:
  tel.
  (031) 618 200
 • Pravna služba:
  tel. (031) 618 210
  fax. (031) 618 282
  e-mail: uprava@papuk.hr

Opći i kadrovski poslovi

Proizvodnja

 • Silos i dorada sjemena:
  tel. (031) 618 201, 618 211
 • Mlin:
  tel. (031) 618 205
  fax. (031) 613 282
 • Proizvodnja:
  e-mail: proizvodnja@papuk.hr

Prodaja

Nabava

Financije i računovodstvo

Kooperacija

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Certifikat ISCC